top of page
conscious-design-S3OxoqaY3pc-unsplash.jpg

BLIV CERTIFICERET TANTRISK SEXOLOG

18 Måneders Traume Informeret
Embodiment Uddannelse for både Mænd og Kvinder 
Ikon 15.png

Næste Hold Start
Aug / Sep 2024

Live Moduler i 
København

Ikon 5.png

Tantric Sexology
Education

More info about Tantric Sexologist Education in English

atharva-dharmadhikari-XnH8c4so-wE-unsplash.jpg

Forestil dig en verden, der skruede

ned i tempo, og hvor mennesker lever i dyb overensstemmelse med naturen, ånden og visdommen i deres kroppe.

... En verden, hvor mænd og kvinder er i dybere forståelse og forbindelse med hinanden og med sunde forhold. 

 

... En verden, hvor intimitet og sex er en vej til healing og guddommelighed. 

 

... En verden, hvor børn ikke oplever fødselstraumer.

 

... En verden, der er traume og nervesystem informeret.

... FORESTIL DIG EN SEXOLOG UDDANNELSE, DER ER BASERET PÅ FYSISK, SEKSUEL, FØLELSESMÆSSIG, BEVIDSTHEDS & HJERTE INTELLIGENS.

 

... FORESTIL DIG SEKSUALITET SOM EN PORT TIL UDVIDET BEVIDSTHED OG EVOLUTIONÆRE LØSNINGER TIL VERDENS UDFORDRINGER.

PARTICIPANT TESTIMONIALS

Being on this tantric sexologist education I experience how I am expanding, re-wiring and growing every day. How I get more aligned with myself, my life purpose and the way I want to show up in this life. Witnessing such authentic teachers and listening to their deep wisdom really inspires me to embody the teachings. I see how it helps me to hold a sacred space for clients where I am truly in integrity with myself. Working with roots and not only symptoms is so needed in this world as I see it. I feel so empowered to share this journey with so many passionate souls. HELLLL YESSS!!! 
- Enya Avi Lindholm, Kropsterapeut

The Tantric Sexology education has been a deeply transformative journey for me. The teachings are profound and the teachers are very passionate. I have rarely encountered an education where there is so much focus on authenticity and embodiment. Practice what you preach. This not only helped me connect to my deepest truth, but also supported me in how to act on it. I feel more confident as a man, husband and father, aligned with my purpose and ready to share my gifts with the world. So much gratitude for all that poured their heart in this education!

- Mathijs, Director & Manager & Yoga & Meditation Teacher

Læs flere testimonials her

HVORFOR

Vi har skabt denne uddannelse for at medvirke til evolutionen indenfor seksualiteten og skabe sunde, gode relationer.
Vi skaber et uddannelsesrum for at styrke hver enkelts evne til at udtrykke hjerte - og emotionel intelligens og at opnå en livgivende tantrisk seksualitet. Uddannelsen vil holde rum for polaritetsarbejde, både det lyse og mørke, det maskuline og feminine, det hellige og vilde, sensitivitet og ekspanderende bevidsthed.

Denne uddannelse er 30 % læring og 70 % embodiment, hvilket betyder at vi holder rum for at du går vejen selv til dybere integration. Du får muligheden for at gå dybt ind i dit hjertes sandhed, din emotionelle intelligens, din instinktive natur, din biologi og din seksuelle livsenergi.

Vi faciliterer styrkelse af din livsenergi, ekspansion af din maskuline og feminine bevidsthed, så du autentisk og professionelt kan udtrykke din sjæls stemme i dine relationer, og fra det sted kunne guide, videreformidle og holde rum for andre, ikke blot ud fra en mental forståelse, men fra ud fra egne kropslige erfaringer og embodiment.


 

Ekspander din business gennem seksuel-, emotionel-, hjerte- og spirituel embodiment. Dit rod- og sakrale chakra er dit fundament for trygheden i dig, nydelse, kreativitet, visdom, følelse af værd, evne til at modtage, at sætte grænser, at udtrykke behov og dermed størstedelen af din manifestationskraft.

Du vil løbende i de 18 måneder blive inspireret og løftet til at ekspandere din business til næste niveau, på en måde som er bæredygtig og nærende for din livsenergi.
Alle undervisere og facilitatorer har gået vejen selv personligt og professionelt og har en fælles brændende mission om at skabe større balance imellem det maskuline og feminine og viderebringe ny tids seksualitet – og vi ønsker at bidrage til at skabe et nyt fundament på jorden for de næste generationer.

Er din mission og passion, ligesom vores at være med til at skabe mere harmoni mellem det maskuline og feminine og embody ny tids bevidste seksualitet så kan du ansøge om optagelse på denne uddannelse!

Untitled design.png
Untitled design (87).png

Integrer en ny tids seksualitet med emotionel intelligens og relationel visdom, så du kan guide singler, par og grupper.

Who can Apply?
atharva-dharmadhikari-XnH8c4so-wE-unsplash.jpg

Imagine a world that slowed down and where humans lived in deep alignment with nature, spirit and wisdom of their bodies.

... A world wheremen and women would be in deep er understanding and connection, and have healthy healing relationships.

... A world where intimacy and sex would be a gateway to healing and divinity.

... A world where children did not experience birth trauma

... A world that was trauma and nervous system informed

IMG_5962_edited.jpg

Hvem kan blive opdaget?

 • Du er over 25 år gammel.

 • Du er  i forvejen terapeut, kropsterapeut, massør, tantramassør, parterapeut, coach, facilitator, sexolog eller har taget The Pleasure Temple De-armouring Training.  - og du har erfaring med at have klienter.

 • Du har personlig kropslig erfaring og en dyb passion indenfor dette område. Vi stiller krav til at du har et vist niveau af personlig erfaring i at arbejde med dig selv og i at se andre mennesker.

Efter du har ansøgt nederst på denne side inviterer vi dig til optagelsessamtale.

jeremy-bishop-j06lbRyrXgw-unsplash_edited_edited.jpg

Brænder du for?

 • At være med til at formidle en ny viden inden for intimitet, seksualitet og det relationelle arbejde som tager udgangspunkt i anerkendte, videnskabelige metoder, tantra og hellig seksualitet.

 • Ønsker du at formidle ud fra et dybere sted og/eller guide ud fra tantriske principper og derigennem være med til at skabe et nyt paradigme i verden for børn, ungdommen og voksne? Et nyt paradigme der ikke skaber følelsesløshed og traumer, men derimod åbner til hjertets og kroppens naturlige sensitive intelligens.

 • Skabe større forståelse, ekspansion og forening af polariteten mellem det maskuline og feminine i dig, dine relationer og verden.

 • Professionelt at kunne videregive og holde rum for at frigøre skam og skygger og skabe en livsberigende tantrisk seksualitet for individer og par.

 • At kunne styrke parforholdets tilknytningsmønstre, polaritet, kommunikation og mindske de relationelle udfordringer i parforholdet ud fra tantrisk visdom og anerkendte videnskabelige metoder.

Tree Texture_edited.jpg
At blive Tantrisk Sexolog er en overbygning til det arbejde du i forvejen laver. Vi tager dig på en rejse hvor du først og fremmest selv må gå vejen kropsligt og bevidsthedsmæssigt før du kan guide andre.

Hvilket Tantrisk Fundament er Undervisninger Baseret på?

Hvad kan du Bruge denne Uddannelse til?

Tantra er en tusindvis år gammel videnskab med mange traditioner og retninger.  Vi forener den ældgamle tantriske visdom med den moderne videnskab, i en rejse som omfavner "Det hele menneske". Grundtanken i tantra er, at påkalde en kraft i naturen - det vil sige at vække naturens kraft igennem vores krop, og igennem kroppen forbinde os, til det spirituelle/guddommelige, som er en naturlig del af os, men som de fleste mennesker er afskåret fra i dag.

Tantrisk Sexolog er baseret på en holistisk forståelse, vores egen kropslige erfaring og neurologisk videnskab der inkluderer accept af alt hvad vi er som mennesker, så vi kan finde fred med alle dele af vores natur og bevidsthed. Vi er funderet i et rum der både ærer vores hellighed og natur, og samtidig kan rumme alt det vilde og vores menneskelige uperfekthed.

Vi inviterer dig med på en dyb personlig opdagelsesrejse i at finde større ro i de felter vi, som mennesker frygter allermest; tab af kontrol, skamfyldte og dårlige erfaringer indenfor seksualiteten, døden, intimiteten og det at turde stå fuldt og helt op, for den du i virkeligheden er, i verden og have succes.

 • Personligt:

 • Embodiment af tantrisk sexologi, neuroscience og naturens visdom.

 • Kortlægning og klarhed på din egen lineage, traumer, skygger, unikke konstellation, mønstre, kropsneurologi, conditioning mv.

 • Klarhed og forløsning af dine egne skygger og blindspots så du ikke projicerer dem over på dine klienter.

 • Ekspandere din livsenergi og fordybe din egen emotionelle-, kropslige- og bevidsthedsudvikling så du kan holde dybere rum og formidle ud fra kropslig erfaring fremfor kun baseret på en teoretisk forståelse.

 • Fordybe og balancere din kropsliggørelse af din egen feminine og maskuline energier.

 • Professionelt:

 • Holde rum for, guide og coache par, mænd og kvinder ud fra tantrisk sexologi.

 • Formidling og kropslig undervisning af tantrisk sexologi til singler, par og grupper i alle aldre.

 • Styrkelse og optimering af dit professionelle virke, samt være et større bidrag til evolution i samfundet, inden for området.

Hvad forventer vi af dig?

Høj grad af personlig ansvar og ejerskab af egne reaktioner, skygger og projektioner.  At du er klar til at fordybe din egen kropslige og spirituelle praksis i hverdagen og at rydde op i det der ikke længere tjener dig.

Høj grad af åbenhed og villighed til at gå dybt og samtidig tage ansvar for din egen grænsesætning.

Parathed til at engagere dig og tage eget ansvar for studiet, dit hjemmearbejde og din egen embodiment praksis.

275258217_10159025014734545_1045776645933259648_n.jpeg

OVERSIGT AF MODULER

jeremy-bishop-j06lbRyrXgw-unsplash_edited_edited.jpg

Modul 1

Fundamentet

 • Tantrisk historie og principper

 • Grundlæggende sexologisk og tantrisk viden

 • Mandens og kvindens kollektive udfordringer

 • Omfattende kortlægning af hele dig og din seksuelle historie

 • Maskulin og feminine kortlægning & fundament

 • Fra eksternaliseret seksualitet (porno) til embodied nydelse og egen berøring

 • Etablere egen embodiment og seksuel praksis.

 • Epigenetics og lifeforce optimering

 • Kropsligt polaritetsarbejde og field of union

 • Kortlægningsværktøjer og terapeutiske metoder til at holde klientsessioner og coaching samtaler 

v2osk-In4XVKhYaiI-unsplash (1).jpg

Modul 2

Forsvar, Traume Krop og Biologisk Respons

 • Nervesystemet, vagusnerven & polyvagal theory

 • Traumevisdom og kroppens armour

 • Guidning til klienter med traumer

 • Healing af traumer

 • Seksuelle overgreb

 • Seksuelle arketyper og forståelse af seksuelle fantasier som visdom og guidance

 • Cyklusbevidsthed - livsfaser, naturens cyklus, kvindens cyklus, forståelse af vigtigheden af mandens seksuelle energi og faser.

 • Fra mål til presence 

 • Krops og sansetræning

 • Belly to belly / breathwork

 • Styrkelse af egen praksis og individuelle metoder du kan give til dine klienter

josh-marshall-1utCpVxO1pE-unsplash_edited.jpg

Modul 3

From Skam og Skygge til Power og Connection

 • Projektioner, skygge arbejde, arketyper og rollespil

 • Skamudlevelse og seksuelle fantasier

 • Fra wounded til mature feminin/maskulin 

 • Facilitere og integrere vrede, power og grænsesætning

 • Sandhed, død og evolution i det relationelle arbejde 

 • Autentisk kommunikation, emotionel intelligens og sårbarhed 

 • Finde sjæls og hjerte connection

 • Styrke egen praksis og vigtigheden af god integrering af dette arbejde for dig og dine klienter

conscious-design-3fuojNWSgco-unsplash.jpg

Modul 4

Tantrisk Embodiment I

 • Tantrisk sexologisk anatomi

 • Let de-armouring af kroppen

 • Womb og hjerteåbning og visdom

 • Perineum og anusåbning og visdom

 • Cirkulering af livsenergi

 • Optimering af livsenergi og forebyggende sundhed i dit liv

 • Egen de-armouring praksis

neonbrand-n2VvngfbXtU-unsplash.jpg

Modul 5

Kommunikation, Parforhold og Inner Union

 • Fundament, værdier og formål

 • Kærlighedscirklen – en model til at forstå parforholdets cyklus, muligheder og udfordringer

 • Fra traumatiske - til bevidste relationer

 • Forståelse af tilknytningsmønstre, rolledynamikker og hvordan helbrede og styrke tilknytningen i parforholdet

 • Autentisk og sårbar kommunikation

 • Kærlighedssprog i parforholdet

 • Fra parforholdets ørkenfase til juicy opvågning

 • Forståelse og vigtigheden af polaritet for den seksuelle energi

 • 1,2,3 stadie af feminine og maskuline energier

 • Graviditet, fødsel og efterfødsels problematikker og parforhold med børn

 • Parforholdets forskellige former og ny tids parforholdsformer

 • Tantrisk sexologisk guidning af par

 • Forståelse af ligeværdig og objektiv spaceholding som professionel terapeut

conscious-design-S3OxoqaY3pc-unsplash.jpg

Modul 6

Tantrisk Embodiment II

 • Den muliti orgastiske kvinde

 • Kvindens 8 forskellige orgasmer 

 • Den multiorgastiske mand - non-ejakulation praksis

 • Kvindens og mandens cirkulering sammen

 • Forståelse af hvad god tantrisk elskov er og praksis

 • Kundalinirejsning - hvorfor og hvordan

 • Spiritualitet / Divinity igennem kroppen

 • Manifestation gennem seksuel åbning

 • ​Orgasmic birth

 • Klient integritet og fortrolighed

 • Udvikling af din business og professionelle praksis 

 • Egen praksis 

wonderlane-_rmULTYorYQ-unsplash_edited_edited.jpg

Modul 7

Integration og Certificering

Embodiment evaluering 

Aflevering af skriftlig opgave inkl. præsentation

Case test 

Showcase - par, klient eller gruppe session

Fremadrettet vision, mission og business support

damir-omerovic-UMaGtammiSI-unsplash (2).jpg

PRAKTISK INFO

OPBYGNING

 • 4 dybe live moduler af 4 dage i København, i dagtimerne fordelt på 18 måneder - uden indkvartering (inkl. te og snacks)

 • 2 moduler afholdes som et 8 dagers retreat in naturen i Nordjylland sommeren 2023. Includere mad og overnatning.

 • 4 dage med supervision i grupper

 • 1 certificeringsmodul 

 • 100 øvetimer fordelt på 18 måneder og supervision

 • Undervisningsmappe og materiale 

 • 1 yummy zoom call pr. måned

 • Livsberigende opgaver og self embodiment praksis imellem hver modul

 • ​Casearbejde & 1 skriftlig opgave ud fra din dybeste excitement

 • ​Gruppesupport og 1 accountability buddy hele året

​FORDELING AF TIMER

 • Teoretisk og praktisk undervisning plus øvetimer under moduler - 246 timer.

 • 4 dages supervision - 24 timer.

 • Zoom calls : 27 timer - 1 call pr. måned i 1½ time.

 • Øvetimer : 130 timer - 6 timer pr. måned.

 • Casestudy og artikelskrivning - 80 timer.

 • Egen embodiment praksis -  108 timer.

 • Professionel coaching/ terapi / kropsterapi - 12 timer. (Egenbetaling)

 • Selvstudie - litteratur læsning - 106 timer.

  Ialt 732 timer. 

DATOER OG TIDER

 • SoulHouse Copenhagen - ​Hørsholmsgade 20C, 3. sal,2200 København N,Denmark and Retreat Space
   

 • Modul 1 Torsdag – søndag 2. - 5. Marts 2023 - torsdag kl. 10.00 – 16.00, fredag – lørdag kl. 10.00 – 20.00, søndag 10.00 - 16.00

 • Modul 2 Torsdag – søndag 25. - 28. Maj 2023 - torsdag kl. 10.00 – 16.00, fredag – lørdag kl. 10.00 – 20.00, søndag 10.00 - 16.00

 • Modul 3 & 4 8 dages sommer retreat i Jylland 23- - 30. August 2023

 • Modul 5 Torsdag – søndag 7. - 10. Dec 2023 - torsdag kl. 10.00 – 16.00, fredag – lørdag kl. 10.00 – 20.00, søndag 10.00 - 16.00

 • Modul 6 Torsdag – søndag 28. - 31.  marts 2024 - torsdag kl. 10.00 – 16.00, fredag – lørdag kl. 10.00 – 20.00, søndag 10.00 - 16.00 

 • 4 Dages Supervision - datoer kommer senere.

 • Certificering og fejring - 6. - 9. juni 2024 - torsdag kl. 10.00 – 16.00, fredag – lørdag kl. 10.00 – 20.00, søndag 10.00 - 16.00
   

Read More >

SPROG

 • Alt materiale i mappe er på engelsk.
  Undervisning er på engelsk eller dansk afhængigt af hvem der tilmelder sig. Du vil altid kunne dele på dansk og oversættelse er muligt.
  Dette er fordi at vi ønsker at åbne for og ekspandere internationalt på sigt.

web-miemoltke-raisfoto-40-1_orig.jpeg
web-miemoltke-raisfoto-41_orig.jpeg
img-5162.jpeg
img-8098.jpeg
120844443-10223037619506237-2354160461887812773-n.jpeg
img-0589.jpeg

UNDERVISERE

4.png

Riihannon Wilde

​Main teacher and facilitator, tantra-, psycho-, trauma- & body therapist. Shadow & emotional intelligence expert.

Riihannon er grundlæggeren af ​​The Pleasure Temple, hvor hun har arbejdet med kvinder, mænd og par igennem mange år.

 

Hun er specialiseret i de-armouring og har sin egen 1-årige uddannelse hvor hun underviser i de-armouring og sacred space holding - hvor der arbejdes dybt med traumeforløsning, rewiring af nervesystemet, psycho somatics og aktivering af lifeforce.

 

Hun har sin baggrund og fundament i psykoterapi, neuroscience og sine egne dybe embodiment oplevelser og er kendt for sin sensitivitet, sine kanaliseringer og sit intuitive væsen.

 

Hun brænder for forebyggende sundhed, evolution, skyggearbejde, maskulin og feminin forening og elsker dyr og natur mere end noget andet.

celestine5.png

Celestine Andersen

Main teacher and facilitator, tantra-, body-, psycho- & couples therapist.

Celestine Andersen er indehaver af Edens Have i København, hvor hun arbejder som tantra- og parterapeut og udbyder terapi og tantramassage.

Celestine er uddannet yoga-og tantralærer, tantramassør og psyko- og parterapeut.

 

Hun har arbejdet intensivt med personlig og spirituel udvikling, yoga og tantra siden år 2000.

 

Celestine er kendt for at være en indsigtsfuld, skarp og humoristisk formidler. Hendes dybeste passion er at skabe større balance og forståelse mellem mænd og kvinder, frisætte skam og skygger og favne det hele menneske.

 

Og så ELSKER hun dyr, at lege, fjolle og skraldgrine.

2121324.png

Jeroen Cops

​Assisting facilitation and bodyworker & non-ejaculation practitioner.

Jeroen Cops er grundlægger af Reconnect You bodywork i Holland og er funderet i 25 års praksis og undervisning i kampsport og har 15 års personlig, åndelig og bodywork-træning bag sig.

 

Han er passioneret omkring at arbejde med kvinder. Ved at støtte kvinder til at nå deres højeste potentiale, vil kvinder støtte mænd til at nå deres, så vi kan løfte hinanden op i medfølelse, integritet og forståelse for at opbygge den verden, vi ønsker at se.

 

Jeroens mission som bodyworker er at støtte kvinder i deres rejse ved at invitere dem til bevidst at genoprette forbindelse gennem deres krop til deres essens.

​DIN INVESTERING 

EARLY BIRD

INDEN 30 JAN 2023

 79.000 DKK + MOMS

BETALINGSMULIGHEDER

 1.  Betal det fulde beløb 79.000 DKK + moms inden 1 dec. november.
   

 2.  Betal i 3 gebyrfrie rater á 26.333 DKK + moms 1. takst straks,  2. takst inden 1. april. 3 takst inden 1 juni.
   

 3. 18 rater á 3833,- DKK + 199 DKK, - i gebyr pr. måned + Depositum 10.000 DKK + moms. Indbetal depositum med det samme - afdragene starter 1. februar 2023.

 

Kontakt os for andre betalingsløsninger.


 

REGULAR PRICE

89.000 DKK + MOMS

BETALINGSMULIGHEDER

 1. Betal det fulde beløb 89.000 DKK + moms inden 1. februar.
   

 2. Betal i 3 gebyrfrie rater á 29.666 DKK + moms straks 2 takst inden 1. december 3. takst 1. april 2023
   

 3. 18 rater á 4388,- DKK + 199 DKK, - i gebyr pr. måned + Depositum 10.000 DKK + moms. Indbetal depositum med det samme - afdragene starter 1. febuar 2023

Untitled design.png
GET TO KNOW US

Din plads er sikret efter ansøgnings godkendelse og første betaling.
Husk at du kan trække de 25 % moms fra i din virksomhed.

Godt at vide


På Tantrisk Sexolog uddannelsesrejsen er det ikke seksuelt, men der kan forekomme nøgenhed. Du er altid inviteret til at stå i dine klare grænser, men samtidig udfordre dig selv i de områder, hvor du kan udvikle dig. Vi sætter en stor æring i at støtte op om individuel grænsesætning og har højt niveau af integritet og kommunikation i vores fælles gruppedynamik.

Hvilken sexologuddannelse er for dig? Og hvordan er Tantrisk Sexolog anderledes end andre danske sexologuddannelser?

Tantrisk Sexolog adskiller sig fra en almindelig sexolog eller klinisk sexologuddannelse ved at være holistisk og funderet i naturen og din egen kropslige embodiment rejse. Med andre ord er Tantrisk Sexolog funderet i kropslige og energetiske øvelser fremfor mental undervisning og læring. Tantrisk sexolog er funderet i energiarbejdet, det tantriske, kropslige, psykologiske, relationelle, evolutionelle og spirituelle arbejde hvor fx en klinisk sexolog er mere baseret på anatomi, læring om dysfunktioner og orienteret mod hvis du gerne vil arbejde i sygehusvæsenet. TS adskiller sig fra en mere traditionel sexologuddannelse ved at arbejde med relationel og intimitetens evolution hvor en traditionel sexologuddannelse primært arbejder på det psykologiske niveau og beskæftger sig med læren om forskellige parforholdsdynamikker og grene af sekualiteter. 


Er du i tvivl om dette er den rigtige uddannelse for dig, så er du altid velkommen til at kontakte os inden du ansøger.
Har du brug for at ringe og snakke med os - Send en SMS til Celestine på 31218288 - eller skriv en mail til mail@tantricsexologist.com

 

shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash_edited.jpg

Handelsbetingelser & Forbehold

Vi tager forbehold for kreative ændringer - til højeste bedste i forhold til indhold på moduler.  Du har 14 dages fortrydelsesret efter tilmedling.

Vi forventer fleksibilitet i forhold til enkelte datoændringer - fx hvis der til den tid skulle være noget i forhold til covid-19. Vi kommer IKKE til til at lave uddannelsen online, men vil fremskyde nogle datoer, hvis der i worst case skulle være noget med covid-19.

kristin-ellis-oWlVpdZ3q9c-unsplash.jpg
bottom of page